• Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1/2017 đạt 2,54 tỷ USD
    2017-02-05 15:01:00

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1/2017 ước đạt 2,54 tỷ USD, giảm 1,4% so với năm 2016. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với năm 2016; Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 518 triệu 7 USD, giảm 5% so với năm 2016.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]