Từ khóa: "tháng công nhân 2020"

9 kết quả

Duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động

Duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tháng Công nhân năm 2020 được kéo dài từ 1/5 đến 10/6. Các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh không ngừng chăm lo đời sống cho công nhân, đồng thời, đăng ký hàng trăm công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng.