Từ khóa: "Thường trực ban bí thư"

12 kết quả

Nỗ lực để xứng đáng với truyền thống cách mạng, quê hương 2 Tổng Bí thư của Đảng

Nỗ lực để xứng đáng với truyền thống cách mạng, quê hương 2 Tổng Bí thư của Đảng

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị BTV, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xứng đáng là quê hương cách mạng, quê hương của 2 cố Tổng Bí thư và các anh hùng hào kiệt.
Tăng sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng NTM, đô thị văn minh

Tăng sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng NTM, đô thị văn minh

Ngày 15/12/2016, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.