06/12/2020 19:09
(Baohatinh.vn) - Đầu phiên làm việc thứ 2 (ngày 6/12), Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã công bố kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]