08/12/2020 14:44
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận và thông qua 26 nghị quyết trên các lĩnh vực năm 2021, giai đoạn 2021-2025 và định hướng những năm tiếp theo.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]