05/10/2019 05:08
(Baohatinh.vn) - Cho ý kiến về Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, đây là dự án phù hợp về mặt chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, các đơn vị liên quan cần chủ động nghiên cứu và báo cáo các vấn đề liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thu hút đầu tư.
Lê Tuấn - Thành Chung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]