27/11/2018 14:08
(Baohatinh.vn) - Để nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng, cần đổi mới mạnh hơn nữa cơ chế, chính sách để tích tụ ruộng đất gắn với từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh.
Lê Tuấn - Hữu Trung

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]