10/07/2019 05:28
(Baohatinh.vn) - Kết luận buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính chiều 9/7, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính...
Anh Tấn – Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]