30/05/2022 19:35
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 02-NQ/TU, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]