03/10/2020 05:09
(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, từ các phong trào thi đua, Hà Tĩnh đã phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo động lực lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]