05/03/2021 05:07
(Baohatinh.vn) - Theo ý kiến của cơ quan chức năng, các hoạt động giao dịch của forex hiện nay là bất hợp pháp, trái với quy định pháp luật. Tuy nhiên, có rất nhiều người dân Hà Tĩnh đang tham gia đầu tư vào các sàn forex này.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]