26/10/2021 05:45
(Baohatinh.vn) - Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) đang chạy đua với thời gian, tập trung nhân lực lắp đặt thiết bị và hệ thống đường dây, phấn đấu đưa nhà máy thủy điện vào vận hành sớm nhất.
Anh Tấn – Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]