03/03/2023 05:27
(Baohatinh.vn) - Với tinh thần quyết liệt ngay từ đầu năm, các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình. Điều này được xem là yếu tố cốt lõi để tăng tốc giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch.
Lê Tuấn - Phan Trâm

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]