28/05/2023 05:20
Năm 2022, GRDP của Hà Tĩnh đạt gần 93.000 tỷ đồng với rất nhiều dự án đầu tư mới đã được triển khai. Kiên trì mục tiêu thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh, Hà Tĩnh tiếp tục ghi điểm với các nhà đầu tư, không chỉ nhờ vị trí thuận lợi, tiềm năng đặc biệt mà còn bởi chính sách thu hút hấp dẫn, môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.
Nguồn vtv.vn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]