04/09/2020 05:19
(Baohatinh.vn) - Để đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ xi măng từ định mức tính theo mặt đường tối thiểu sang định mức chiều rộng mặt đường thực tế.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]