29/07/2023 11:43
(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ, chỉ đạo lực lượng tích cực triển khai các công tác chuẩn bị để hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023 diễn ra thành công.
Ngân Giang - Đinh Thanh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]