22/06/2022 14:08
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ngành Hà Tĩnh soát xét các cơ chế, chính sách đã ban hành để tiếp tục triển khai có hiệu quả; đồng thời rà soát các dự án đầu tư vào địa bàn.
Anh Tấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]