08/09/2022 15:05
(Baohatinh.vn) - Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Lê Tuấn - Dương Chiến

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]