23/06/2022 15:39
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất ban hành 2 nghị quyết, gồm: Bãi bỏ, điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.
Lê Tuấn - Thùy Dương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]