Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 2 nghị quyết về phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất ban hành 2 nghị quyết, gồm: Bãi bỏ, điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast