11/02/2021 13:38
(Baohatinh.vn) - Với những cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cây Trồ (Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê, Hà Tĩnh) họ chưa bao giờ có khái niệm nghỉ tết. Cán bộ ở đây phải xuyên rừng tuần tra, canh gác bảo vệ “lá phổi xanh”.
Anh Tấn – Văn Đức

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]