21/10/2021 15:44
(Baohatinh.vn) - BHXH Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người lao động được thụ hưởng gói hỗ trợ từ Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.
Anh Tấn – Nam Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]