20/09/2019 05:14
(Baohatinh.vn) - Kế thừa và phát huy kinh nghiệm đạt được 10 năm qua, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa cho biết như vậy tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Thanh Hoài – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]