22/02/2020 05:22
(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên có mặt tại Hà Tĩnh, nghề dâu tằm đã bén duyên đất Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) với mô hình hợp tác xã. Từ kết quả bước đầu, nghề dâu tằm đang phát triển theo hướng liên kết sâu giữa người dân với doanh nghiệp trong tương lai.
Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]