31/03/2019 05:32
(Baohatinh.vn) - Chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” dùng cho sản phẩm nhung hươu Hương Sơn - Hà Tĩnh vừa được công bố là điều kiện tốt để nâng cao vị thế, danh tiếng, giá trị kinh tế, sức cạnh tranh cho sản phẩm, mang lại lợi ích cho người chăn nuôi và kinh doanh.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]