25/11/2019 05:13
(Baohatinh.vn) - 3 cụ ông Hồ Xuân Mạnh (80 tuổi),Trần Đức Công (70 tuổi), Hồ Sỹ Quả (61 tuổi) ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang bền bỉ trao truyền lại cho thế hệ sau loại hình diễn xướng dân gian đặc biệt này.
Anh Tấn – Thái Oanh

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]