31/08/2022 07:15
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, tại các khu dân cư, xứ đạo, họ đạo ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), phong trào treo cờ Tổ quốc tiếp tục lan tỏa, trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của đồng bào không kể là lương hay giáo.
Lê Tuấn - Tùy Phong

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]