Rợp cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, tại các khu dân cư, xứ đạo, họ đạo ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), phong trào treo cờ Tổ quốc tiếp tục lan tỏa, trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của đồng bào không kể là lương hay giáo.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast