31/03/2020 20:03
Chia sẻ với báo chí để lý giải rõ hơn các yêu cầu trong Chỉ thị vừa được Thủ tướng ban hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Người phát ngôn Chính phủ đã khẳng định yêu cầu cách ly xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]