07/01/2023 05:25
(Baohatinh.vn) - Với hơn 100 gian hàng trưng bày cam và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 5 là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh kết nối, mở rộng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]