08/06/2021 19:12
(Baohatinh.vn) - Ban hành giáo giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) đã quyết định sử dụng Trường Giáo lý bên trong khu vực nhà thờ để thiết lập điểm lấy mẫu xét nghiệm.
Lê Tuấn - Nguyễn Oanh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]