Từ khóa: "vòng bảng Asian Cup 2019"

4 kết quả

Nhân sâm đại bổ, nhưng cũng hại lớn

Nhân sâm đại bổ, nhưng cũng hại lớn

Nhân sâm có 3 loại: sâm núi, sâm lấy ở núi đem về nhà trồng và sâm tự gieo trồng. Sâm núi phẩm chất tốt giá rất cao; sâm đánh từ núi rừng đem về nhà trồng giá trị thứ 2; còn sâm tự gieo trồng chỉ là loại 3 thường bán ở các quầy hàng, nhãn hiệu đẹp nhưng giá trị thấp, cần phân biệt chính xác.