Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ phát triển đảng viên đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. 3.392 đảng viên được kết nạp trong năm 2021 và 9 tháng 2022 cùng những bài học được đúc kết, tạo đà để cấp ủy đảng các cấp tiếp tục nỗ lực đưa công tác phát triển Đảng trong toàn tỉnh phát triển cả về lượng và chất.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ phát triển đảng viên đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. 3.392 đảng viên được kết nạp trong năm 2021 và 9 tháng 2022 cùng những bài học được đúc kết, tạo đà để cấp ủy đảng các cấp tiếp tục nỗ lực đưa công tác phát triển Đảng trong toàn tỉnh phát triển cả về lượng và chất.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Chia sẻ của các đảng viên đại diện cho những đối tượng, hoàn cảnh khác nhau mà chúng tôi có dịp tiếp xúc cho thấy, trong quá trình phấn đấu với không ít gian khó và thử thách, họ luôn nhận được sự đồng hành, định hướng, hỗ trợ sát sao của các cấp ủy Đảng, đảng viên đi trước, các tổ chức đoàn thể và của Nhân dân. Cánh cửa để các quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng đang rộng mở với những chủ trương, chính sách, giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng với sự vào cuộc trách nhiệm, linh hoạt và bền bỉ của cả hệ thống chính trị.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Bà Lê Thị Thu Lan - Trưởng phòng Tổ chức Đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho biết: “Xem công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ nền tảng, cốt yếu và xuyên suốt, thời gian qua, cùng với các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên với những giải pháp bài bản, quyết liệt. Theo đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Các huyện, thị, thành ủy nắm chắc nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho tổ chức cơ sở Đảng bồi dưỡng kết nạp, chú trọng lựa chọn quần chúng ưu tú tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu kết nạp Đảng; lấy kết quả phát triển đảng viên làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm.”

Video: Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê chia sẻ về cách làm hay trong phát triển đảng viên ở địa phương.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phối hợp Trung tâm chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số lượng đảng viên mới kết nạp tăng khá trong 3 năm gần đây. Nếu như năm 2020, toàn tỉnh kết nạp được 1.428 đảng viên, thì năm 2021 là 1.948 và 9 tháng năm 2022 là 1.444 đảng viên (đạt 70% kế hoạch kết nạp năm 2022), đưa tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 100.274 đồng chí. Đặc biệt, những năm gần đây, kết quả phát triển đảng viên trong cán bộ thôn, tổ dân phố; học sinh, sinh viên có sự tăng trưởng rõ nét; công tác phát triển đảng viên ở những vùng khó khăn, đảng viên là người có đạo có bước chuyển biến mới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Phát triển đảng viên đã trở thành điểm sáng của công tác xây dựng Đảng trong 2 năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, thực tế vẫn bộc lộ không ít hạn chế. Số lượng đảng viên dù tăng khá nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ (mỗi năm phát triển 2.500 đảng viên mới); việc phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân và ở khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong tổng số 1.428 đảng viên mới năm 2020, số lượng đảng viên được kết nạp trong khu vực nông thôn là 500 đồng chí; năm 2021 là 812 đồng chí/tổng số 1.948 đảng viên mới; 6 tháng đầu năm 2022, con số này là 463 đồng chí/tổng số 890 đảng viên mới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ khu dân cư còn hạn chế, tình trạng già hóa đảng viên ngày một cao.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ khu dân cư còn hạn chế, tình trạng già hóa đảng viên ngày một cao; nhiều nơi gặp khó trong việc tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng. Thực trạng này diễn ra khá phổ biến, không chỉ ở những vùng khó khăn mà ngay tại những địa bàn có KT-XH phát triển, môi trường phát triển Đảng có những điểm thuận lợi. Ông Hoàng Thanh Huy - Bí thư Chi bộ thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) chia sẻ: Những năm qua, số lượng lao động trẻ làm ăn xa còn lớn, số ít còn lại ở địa phương cũng tập trung làm kinh tế nên nguồn phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn. Trong tổng số 28 đảng viên của chi bộ, có 16 người đã trên 70 tuổi, đảng viên dưới 40 tuổi chỉ có 7 đồng chí. Đảng viên cao tuổi dù có uy tín, kinh nghiệm nhưng lại không còn sức trẻ để lăn lộn với phong trào, hoạt động ở cơ sở nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không cao”.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Công đoàn các KKT tỉnh thường xuyên quán triệt công tác phát triển đảng viên.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Trong khi các chi bộ ở khu dân cư nói chung hạn chế về nguồn đối tượng Đảng thì một lực lượng lớn thanh niên ở các khu kinh tế (KKT) lại chưa có môi trường thuận lợi để phấn đấu vào Đảng. Đây chính là khoảng trống lớn nhất trong công tác phát triển Đảng trên địa bàn toàn tỉnh. Thực tế việc phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn Các KKT tỉnh, mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc tích cực của Công đoàn Các KKT tỉnh nhưng kết quả phát triển đảng viên theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp đạt được rất khiêm tốn. Hiện nay, trong số 72 công đoàn cơ sở do Công đoàn Các KKT tỉnh quản lý, chỉ có 4 đơn vị có chi bộ Đảng (trong đó có 2 DN). Tại KKT Vũng Áng có tổng số 156 đảng viên, trong đó, đảng viên làm việc ở 3 cơ quan hành chính sự nghiệp là 72 đồng chí; đảng viên là công nhân, lao động làm việc ở các DN là 84 đồng chí. Do chưa thành lập được chi bộ Đảng trong DN, nhất là DN FDI nên hầu hết đảng viên làm việc trong các công ty đều phải sinh hoạt Đảng ở địa bàn cư trú”.

Video: Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh nêu những khó khăn về việc phát triển Đảng trong các KKT.

Trong 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cũng cho thấy dư địa phát triển Đảng trong học sinh là khá lớn, tuy nhiên, do nhiều vướng mắc cần tháo gỡ trong hồ sơ, tiêu chuẩn, độ tuổi nên số lượng được kết nạp còn khiêm tốn so với số lượng học sinh ưu tú được tham gia học lớp nhận thức Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Năm 2022, kết quả phát triển Đảng ở học sinh, sinh viên có sự tăng trưởng rõ nét.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Đảng viên trẻ Bùi Thị Thùy Trang (SN 2002) hiện là sinh viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh được kết nạp Đảng tại Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Cùng với những khó khăn trong phát triển đảng viên mới, thì số lượng đảng viên bị xóa tên, cho ra khỏi Đảng cũng tăng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý đảng viên có nơi còn thiếu chặt chẽ... là những vấn đề đặt ra khi toàn tỉnh đang hướng tới mục tiêu nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên trong thời gian tới.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên khá cao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra chỉ tiêu mỗi năm toàn tỉnh phấn đấu kết nạp 2.500 đảng viên mới. Tinh thần này đang được tiếp nối ở mức cao hơn khi Hà Tĩnh xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” (Nghị quyết 21). Theo đó, một trong những nhiệm vụ được Nghị quyết 21 xác định là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên với phương châm: “Ở đâu có người dân thì ở đó có đảng viên”. Trên tinh thần đó, tại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21, Hà Tĩnh cụ thể hóa các mục tiêu với quyết tâm chính trị cao:

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quát triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” vào đầu tháng 10/2022.

Để đáp ứng yêu cầu, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo phát huy các giải pháp phát triển Đảng đã được thực hiện hiệu quả trong thời gian qua như: các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn, tổ chức, đơn vị chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên để tập hợp quần chúng, tạo nguồn phát triển Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín để giới thiệu cho Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải nhấn mạnh, trong công tác phát triển Đảng cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng niềm tin, giác ngộ lý tưởng về truyền thống vẻ vang của Đảng để ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong quá trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới và hết sức linh hoạt trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhất là ở những vùng đặc thù để tạo sự thuận lợi tối đa cho đảng viên. Cùng với nỗ lực thực hiện chỉ tiêu đề ra về số lượng kết nạp đảng viên mới thì yêu cầu đặt ra hàng đầu vẫn là nâng cao chất lượng đảng viên, mỗi đảng viên phải là nhân tố ưu tú, tích cực, thể hiện được trách nhiệm, uy tín trước quần chúng nhân dân, đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho tổ chức Đảng. Để có thể thực hiện tốt những giải pháp cốt lõi này, vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu có tính quyết định.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Uy tín, năng lực của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương tác động tích cực đến các quần chúng ưu tú để họ nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, đơn vị, nhiều đồng chí trong cấp ủy Đảng các cấp mà chúng tôi có dịp tiếp cận đều cho rằng, thời gian tới, cần hết sức quan tâm đến giải pháp bền vững trong công tác phát triển Đảng. Theo ông Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, cần quan tâm đến việc quy hoạch, nâng cao năng lực, bồi dưỡng đảng viên có năng lực để tạo nguồn cán bộ kế cận ở cơ sở, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị để tạo môi trường xây dựng nhân tố phát triển Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Ông Nguyễn Ngọc Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Sơn cho rằng, yếu tố cốt lõi để tăng sức hút phát triển Đảng chính là uy tín, năng lực của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, từ đó mới xây dựng niềm tin trong Nhân dân và tác động tích cực đến các quần chúng ưu tú để họ nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông Phan Văn Lĩnh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) khẳng định, cần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn, tạo việc làm, giữ chân lao động trẻ ở địa phương, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần để người dân phấn khởi, tin tưởng, mong muốn được cống hiến, từ đó tạo nguồn phát triển Đảng một cách bền vững.

Video: Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An chia sẻ về các giải pháp phát triển Đảng bền vững ở các địa phương.

Trao đổi về những chính sách đối với cán bộ, đảng viên mà Huyện ủy vừa ban hành và thực hiện trong quý IV/2022, bà Bùi Thị Hoàng Oanh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Hà cho biết, ngoài chế độ thăm hỏi, tặng quà các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng vào dịp lễ và tăng mức quà tặng cho đảng viên nhận huy hiệu Đảng, huyện còn hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT cho các đảng viên có tuổi đời từ 60 đến dưới 70 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT. Ngoài ra, hằng năm, huyện đều thực hiện rà soát quần chúng ưu tú ở các tổ chức hội quần chúng, DN để vận động; xã có chính sách hỗ trợ quần chúng đi học cảm tình Đảng. Các chính sách đó nhằm ghi nhận, tri ân các đảng viên và động viên họ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đồng thời cũng góp phần khích lệ những quần chúng ưu tú phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Để phát triển Đảng đảm bảo chất và lượng cần sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền và các đảng viên trong từng chi bộ.

Ở góc độ của người đứng đầu chi bộ một DN, anh Lê Quang Hòa - Bí thư Chi bộ Công ty CP Tư vấn, xây dựng và Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) khẳng định, cần nêu cao được vai trò đảng viên trong mỗi bộ phận SXKD; thường xuyên theo dõi, đánh giá và mạnh dạn giao trọng trách cho họ. Vai trò của chi bộ và đảng viên được nâng cao không chỉ tạo sức mạnh cho sự phát triển của DN, mà còn tạo động lực cho nhiều quần chúng tiếp tục cống hiến, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Khu kinh tế tỉnh với lực lượng lao động dồi dào là dư địa phát triển đảng viên lớn, tuy nhiên đây vẫn là địa bàn gặp nhiều trở ngại trong công tác này.

Từ tiếng nói của đảng viên công nhân ở KKT Vũng Áng, anh Nguyễn Trọng Giáp, Tổ trưởng Tổ bảo dưỡng - cơ khí, xưởng cán nóng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho rằng, các cấp ủy Đảng có đảng viên đang tham gia làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp nên có sự ưu tiên, chia sẻ, hỗ trợ và linh hoạt hơn nữa trong tổ chức sinh hoạt chi bộ để giúp đảng viên thực hiện vai trò, trách nhiệm theo đúng Điều lệ Đảng, đồng thời đảm bảo ổn định việc sản xuất tại DN. Về lâu dài, cần có tổ chức cơ sở Đảng trong các DN để vừa tạo điều kiện cho đảng viên công nhân sinh hoạt thuận lợi, vừa thu hút, phát triển đảng viên mới.

Video: Anh Nguyễn Trọng Giáp - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh kiến nghị về việc sinh hoạt Đảng đối với đảng viên trong các doanh nghiệp.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Dư địa phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh là vô cùng lớn.

Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài cuối): Phát triển đảng viên - cần sự đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết

Phát triển đảng viên đang gặp những khó khăn, thế nhưng, như lời tâm huyết của nhiều đồng chí đứng đầu các cấp ủy Đảng mà chúng tôi chia sẻ trong quá trình thực hiện chuỗi bài này: Nếu thấy khó mà không quyết tâm, không cố gắng tìm giải pháp hiệu quả để giải quyết thì chúng ta sẽ thiếu đội ngũ đảng viên trẻ kế cận và hụt hẫng nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ phát triển Đảng với giải pháp đồng bộ, quyết liệt và tâm huyết, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đang triển khai những bước đi mới theo tinh thần chỉ đạo và quyết tâm chính trị mà Nghị quyết 21 đề ra, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Mai Thủy - Anh Hoài - Thiên Vỹ - Kiều Minh - Thu Hà - Đình Nhất - Huy Tùng

Bài 1: Nữ sinh dân tộc Mường và niềm vinh dự vào Đảng ở tuổi 19

Bài 2: Tấm “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi!

Bài 3: Nữ công nhân lao động giỏi và niềm tự hào của người đảng viên trẻ

Bài 4: Hành trình mới của “người vác tù và hàng tổng”

5:14:10:2022:14:25

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM