Xem lại hơn 4 giờ vây bắt nhóm vận chuyển ma túy, dùng súng chống trả

(Baohatinh.vn) - Vụ vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng, lựu đạn cố thủ trong xe nằm trong chuyên án T1218 do Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh phối hợp đấu tranh. Bước đầu, Ban chuyên án đã thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp, thu giữ 2 ô tô...

Video mới

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.