(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, Công an Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đó là kết quả của đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Công an Hà Tĩnh, cấp ủy và chỉ huy các cấp. Đây là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, Công an Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Đó là kết quả của đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Công an Hà Tĩnh, cấp ủy và chỉ huy các cấp. Đây là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình biển Đông. Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án kinh tế trọng điểm được triển khai và đi vào hoạt động đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công tác đảm bảo ANTT. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực đảm bảo ANTT, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Toàn Đảng bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong công an nhân dân (CAND); thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó, giáo dục truyền thống, ý chí chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng CAND với nhân dân, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”... Đồng thời, có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Với quyết tâm cao và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2010-2015, Công an tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để phát sinh điểm nóng về ANTT, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nổi lên. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, tỉnh bạn... đảm bảo an ninh quốc gia trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh tham gia thẩm vấn đối tượng quậy phá bệnh viện rồi đâm chí mạng bạn nhậu diễn ra trên địa bàn huyện Hương Sơn vào ngày 22/7 vừa qua

Thực hiện mục tiêu, kiềm chế gia tăng tội phạm, giảm tai nạn, tệ nạn xã hội, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, bảo vệ các mục tiêu quan trọng…; triển khai thực hiện chức năng cứu nạn, cứu hộ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Xác định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của cấp trên; chỉ đạo triển khai có hiệu quả ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân; kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã có 152/229 xã đạt tiêu chí 19 về “an ninh trật tự xã hội”.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường; tình hình tội phạm, TNXH, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, công nghệ cao... tác động trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn. Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, thực hiện phương châm an ninh chủ động, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Để đạt được mục tiêu trên, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chuyên đề của Đảng ủy cấp trên là rất cần thiết. Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của BCH T.Ư Đảng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND về nhiệm vụ đảm bảo ANTT; tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); chú trọng biện pháp nêu gương của chỉ huy các cấp; tổ chức tốt các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”… Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao năng lực, phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp, phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Với sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua thách thức, khó khăn, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đảm bảo ANTT, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển KT-XH của địa phương.

Đại tá LÊ VĂN SAO

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh


congthanh
Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]