Bổ sung tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử và tuyến phố ở TX Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ yêu cầu TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tăng cường bổ sung tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử, trên các tuyến phố nhằm tăng thêm không khí chuẩn bị ngày hội bầu cử.

Chiều 20/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo Sở Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bầu cử trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Bổ sung tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử và tuyến phố ở TX Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng đoàn kiểm tra niêm yết danh sách kèm tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm bầu cử UBND xã Thuận Lộc.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TX Hồng Lĩnh được triển khai dân chủ, đảm bảo tiến độ về thời gian và đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19.

Bổ sung tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử và tuyến phố ở TX Hồng Lĩnh

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Đồi Cao, xã Thuận Lộc).

TX Hồng Lĩnh có 30 đơn vị bầu cử. Tại các điểm bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách kèm tiểu sử tóm tắt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; niêm yết danh sách cử tri tại 6 trụ sở UBND phường, xã và tại 30 khu vực bỏ phiếu.

Bổ sung tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử và tuyến phố ở TX Hồng Lĩnh

Khu vực bỏ phiếu số 2, xã Thuận Lộc được trang trí sinh động.

Việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử như: chuẩn bị hòm phiếu, in ấn và cấp các loại tài liệu, biên bản, biểu mẫu, phiếu bầu, được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TX Hồng Lĩnh chú trọng đảm bảo.

Bổ sung tuyên truyền trực quan tại các điểm bầu cử và tuyến phố ở TX Hồng Lĩnh

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở khu vực bỏ phiếu số 1, xã Thuận Lộc.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thuận Lộc và phường Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TX Hồng Lĩnh đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiến độ.

Thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị TX Hồng Lĩnh thực hiện nghiêm túc các văn bản, sự chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị, TX Hồng Lĩnh tiếp tục thông tin tuyên truyền trên loa phát thanh, truyền thanh của tổ dân phố, thôn để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử với số lượng cử tri tham gia cao nhất; tăng cường bổ sung tuyên truyền trực quan, cờ hoa tại các điểm bầu cử trên các tuyến đường, ngõ, phố; tăng cường lãnh đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự; theo dõi sát, nắm chắc tình hình cử tri trên địa bàn để rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử và quản lý chặt chẽ thẻ cử tri, phiếu bầu đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Tại TX Hồng Lĩnh có 30 đơn vị bầu cử; có 4 ứng cử viên ĐBQH, được bầu 2 đại biểu; 5 ứng cử viên HĐND tỉnh, được bầu 3 đại biểu; đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh có 48 ứng cử viên, được bầu 30 đại biểu; đại biểu HĐND phường, xã có 216 ứng cử viên, được bầu 130 đại biểu.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast