Cây xoài thách thức người hái quả

Quả sai trĩu cành nhưng cây xoài mọc ở vị trí hiểm, người muốn hái phải trải qua thử thách không dễ chút nào.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast