(Baohatinh.vn) - Hôm nay (12/12), Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước sang ngày làm việc thứ 2 với các nội dung chính là thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Hôm nay (12/12), Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước sang ngày làm việc thứ 2 với các nội dung chính là thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y công bố kết quả chi tiết lấy phiếu tín nhiệm 28 người được HĐND tỉnh bầu và kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII đối với ông Nguyễn Trọng Nhiệu (đã nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Thọ (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, chuyển công tác); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Sơn (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, đã nghỉ hưu theo chế độ BHXH).

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Ông Hà Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài chính được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Ông Nguyễn Huy Hùng – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh được bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải tiếp tục chủ tọa kỳ họp

Tiếp nối chương trình HĐND tỉnh nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Theo đó, đã có 53 câu hỏi, với 93 ý kiến, kiến nghị do cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 (gồm 5 lĩnh vực, phân thành 16 nhóm vấn đề), trong đó, lựa chọn những ý kiến, kiến nghị quan trọng, bức thiết, sát với thực tiễn cuộc sống, liên quan đến lợi ích của đông đảo cử tri, nhân dân và có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà để báo cáo trực tiếp tại Kỳ họp.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường, cử tri đề nghị xem xét kỹ việc xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ vì đây là khu vực đầu nguồn nước dân sinh (Hồ Khe Lang); kiểm tra và có biện pháp để xử lý các trang trại chăn nuôi xả thải trực tiếp ra đập Khe Lang.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Đặc biệt, cử tri cũng kiến nghị, đề xuất xử lý nghiêm tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tác động đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý nghiêm.

Trước lúc đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường, HĐND tỉnh đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức thảo luận tổ tại các địa phương nơi đại biểu được bầu cử. Trong các ngày từ 6-8/12/2018, 13 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thảo luận với sự tham gia của trên 400 đại biểu, trong đó thành phần chủ yếu là các đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng, Phó các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp huyện, Thường trực cấp ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Đã có 175 ý kiến phát biểu đóng góp vào nội dung các báo cáo, đề án, chính sách trình ban hành tại kỳ họp lần này.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Tại nhiều địa phương, các đại biểu tham gia ý kiến sôi nổi, tâm huyết, thẳng thắn; một số ý kiến góp ý đã được Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung, cập nhật ngay vào dự thảo các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Tuy vậy, việc tham gia ý kiến vào nội dung các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết tại một số Tổ còn hạn chế, nặng về kiến nghị, đề xuất những công trình, dự án cụ thể của địa phương. Về tài liệu phục vụ thảo luận tổ, mặc dù thời gian tổ chức kỳ họp được điều chỉnh muộn hơn so với dự kiến ban đầu, song tài liệu phục vụ thảo luận lần này vẫn còn chậm, chủ yếu là bản dự thảo; nhiều tổ đại biểu phản ánh một số tài liệu quan trọng không được gửi xin ý kiến như kế hoạch đầu tư công trung hạn… Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng thảo luận của đại biểu.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Nhìn chung, hầu hết đại biểu đồng tình với các nội dung được trình ra tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Các ý kiến đồng tình, khẳng định, phân tích thêm về những nguyên nhân, kết quả đạt được trong năm 2018 đã được ghi chép đầy đủ trong các biên bản thảo luận.

Thảo luận tại hội trường sáng nay, các đại biểu đồng tình cao với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết đưa ra tại kỳ họp lần này.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Đại biểu Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu thảo luận

Theo các đại biểu, năm 2018, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nên giành nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy vậy, các đại biểu cũng cho rằng tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững, vẫn chủ yếu dựa vào phát triển công nghiệp nặng; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; cơ cấu nguồn thu ngân sách, thu từ nguồn tiền đất vẫn chiếm tỷ lệ cao; số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn ít.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Đại biểu Nguyễn Thị Nhuần - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia ý kiến

Về nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các giải pháp cần đi vào cụ thể, trong đó tập trung giải quyết đầu ra sản phẩm nông nghiệp; ưu tiên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; khai thác thêm nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Đại biểu Trần Báu Hà - Bí thư huyện ủy Nghi Xuân

Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực đầu tư trên địa bàn. Có chính sách đặc thù cho phát triển vùng mỏ sắt Thạch Khê.

Cử tri Hà Tĩnh đề nghị xử lý nghiêm vấn nạn “tín dụng đen”

Đại biểu Phan Thị Tố Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Nhiều đại biểu cũng đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế. Quan tâm phát triển lĩnh vực du lịch một cách bền vững, trong đó ưu tiên đầu tư các khu du lịch trọng điểm...

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hộinăm 2019:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 11,5 - 12%;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.

- Sản lượng lương thực duy trì ổn định trên 51 vạn tấn.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.200 tỷ đồng;

- Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,3 - 1,5%

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]