Từ khóa: "chốt danh sách U23 Việt Nam"

2 kết quả

Tròn vang tiếng trống Bắc Thai...

Tròn vang tiếng trống Bắc Thai...

Nghề làm trống Bắc Thai (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm bền đẹp, tiếng kêu tròn vang. Điều lý thú ở làng trống này là những người làm nghề đều mang họ Bùi, nhiều hộ gia đình đã có 3 - 4 thế hệ cùng làm trống...