“Chủ nhật đỏ” - ấm nóng những giọt máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2024 với thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tại Hà Tĩnh là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast