Từ khóa: "Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và doanh nghiệp hà tĩnh"

62 kết quả

Quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức quán triệt, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.
Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tập trung kiện toàn bộ máy sau chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tập trung kiện toàn bộ máy sau chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên

Sau khi hoàn thành chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc về đảng bộ các đơn vị ở Trung ương, Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn bộ máy các khối tổ chức cơ sở đảng và phân công các tổ chức đảng trong khối tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra.
Tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp

Tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn minh doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị...
Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/ĐUK về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh.
Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Hơn 100 đại biểu là báo cáo viên Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí phụ trách tuyên giáo cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã được nghe về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế thời gian gần đây và được quán triệt nội dung một số nghị quyết quan trọng.
Giảng viên Trường Chính trị Trần Phú nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Giảng viên Trường Chính trị Trần Phú nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh về những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở.
Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX có trọng tâm, phù hợp, hiệu quả

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX có trọng tâm, phù hợp, hiệu quả

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải chỉ đạo các đơn vị thảo luận, nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX để xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, phù hợp, hiệu quả.