Đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm

(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát và công khai kết quả...

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast