Đấu giá 17 lô đất ở Lộc Hà vượt giá khởi điểm gần 16 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật (TP Hà Tĩnh) vừa công bố kết quả 17/17 lô đất được đấu giá thành công tại khu dân cư Đồng Bông (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà), bán vượt gần 16 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Đấu giá 17 lô đất ở Lộc Hà vượt giá khởi điểm gần 16 tỷ đồng

17 lô đất này được Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật nhận hợp đồng đấu giá vào ngày 27/11/2020. Phiên đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá gián tiếp.

Mức giá khởi điểm các lô đất này từ 426.125.000 đồng tới 1.721.400.000 đồng/lô, bước giá các lô từ 23.000.000 đồng tới 70.000.000 đồng/lô, diện tích từ 170.0m2 tới 233.3m2/lô.

Công ty đấu giá thành công 17/17 lô đất, có giá khởi điểm 16.875.025.000 đồng, được bán ra với giá 32.799.025.000 đồng, vượt 15.924.000.000 đồng.

Đấu giá 17 lô đất ở Lộc Hà vượt giá khởi điểm gần 16 tỷ đồng

Lượng hồ sơ tham gia phiên đấu giá khá nhiều, được Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật thực hiện đúng quy trình của pháp luật.

Theo ghi nhận của ban tổ chức đấu giá, trung bình mỗi lô đấu giá có từ 5 tới 15 khách hàng tham gia, nhiều lô giá bán tăng từ 12 đến 23 lần bước giá. Đặc biệt trong đó, lô số 1 có giá khởi điểm 1.721.400.000 đồng được đấu tới 30 bước giá (mỗi bước giá 70.000.000 đồng), bán ra với giá 3.821.400.000 đồng; lô số 2, giá khởi điểm 1.283.500.000 đồng được đấu tới 31 bước giá (mỗi bước giá 50.000.000 đồng), bán ra với giá 2.833.500.000 đồng.

Dù lượng hồ sơ tham gia phiên đấu giá trước đó khá cao nhưng được thực hiện đúng quy trình của pháp luật; quy trình đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật; khách hàng sau khi trúng đấu giá đã nhanh chóng làm thủ tục tiếp nhận.

Kết quả đấu giá 17 lô đất khu dân cư Đồng Bông, xã Thạch Châu vượt giá khởi điểm gần 16 tỷ đồng góp phần tạo nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, nhất là trong điều kiện kinh tế còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chủ đề Đấu giá

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast