Từ khóa: "Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã"

6 kết quả

Sáp nhập huyện, xã: "3 bí thư còn 1, xử lý thế nào vô cùng khó!"

Sáp nhập huyện, xã: "3 bí thư còn 1, xử lý thế nào vô cùng khó!"

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc góp ý Dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến năm 2021 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay (9/8), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ: "3 bí thư chỉ còn 1 bí thư, 3 chủ tịch giờ còn 1 chủ tịch thì xử lý thế nào, vô cùng khó!”.
Đa dạng hình thức thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Đa dạng hình thức thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, việc phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) giữa các cơ quan thuế, kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại (NHTM) còn giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý NSNN và thúc đẩy sự phát triển dịch vụ tiện ích của một ngân hàng hiện đại…