Từ khóa: "Em hết thương anh chưa"

2 kết quả

Em hết thương anh chưa vậy?!

Em hết thương anh chưa vậy?!

Đôi lúc hình bóng anh vẫn hiện trong đầu, đôi lúc trái tim vẫn nhói trong lồng ngực, nhưng em tự nhủ lòng rồi sẽ ổn thôi mà.