Hà Tĩnh khẩn trương chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2023

(Baohatinh.vn) - Công tác chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, lưu trú, chuẩn bị các sản phẩm mới lạ, hấp dẫn đang được các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh khẩn trương tiến hành để chuẩn bị cho mùa du lịch quan trọng nhất trong năm.

Video mới

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.