Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Vũ Quang - Hà Tĩnh được xác định là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Kế thừa những thành quả đã đạt được, địa phương này tiếp tục vạch lộ trình mới, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2025.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng NTM ở Vũ Quang được xác định là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Kế thừa những thành quả đã đạt được, địa phương này tiếp tục vạch lộ trình mới, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2025.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Thực hiện “Đề án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân”, Vũ Quang quyết định chọn hướng đột phá theo 2 mũi: trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Theo đó, huyện chú trọng phát triển cây ăn quả có múi cho năng suất cao, hình thành các vùng trồng cam tập trung, liên kết với doanh nghiệp, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, đảm bảo liên kết vùng, liên vùng gắn với việc triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Khi bắt tay vào xây dựng Ðề án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, sau những lúng túng ban đầu, Vũ Quang quyết định chọn hướng đột phá trồng cây ăn quả và chăn nuôi.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Để thực hiện được mũi đột phá này, huyện chú trọng ứng dụng các tiến bộ KHKT như đưa quy trình VietGAP, hệ thống tưới tiên tiến… vào sản xuất để nâng cao năng suất và đồng nhất chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, để hình thành các vùng trồng tập trung, địa phương đã hỗ trợ người dân cây giống, hệ thống tưới thông minh, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc; hướng dẫn người dân đầu tư trồng tái canh hằng năm để thay thế diện tích già cỗi, sâu bệnh, bị thoái hóa có năng suất, chất lượng kém. Đến nay, Vũ Quang đã quy hoạch 35 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 1.283 ha; thành lập được 1 doanh nghiệp, 4 HTX, 146 tổ hợp tác trồng cam và cây ăn quả có múi; từng bước xúc tiến thương mại, tìm kiếm và kết nối với thị trường trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Phát triển sản xuất giúp người dân Vũ Quang cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống đủ đầy, văn minh. Đây chính là “đòn bẩy” để Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Trong chăn nuôi, địa phương ưu tiên số 1 là phát triển trang trại nuôi lợn liên kết và bò lai ngoại. Toàn huyện đã xây dựng thành công 16 trang trại nuôi lợn quy mô trên 600 con/lứa, tập trung ở các xã như: Hương Minh, Đức Hương… Đến nay, tổng đàn lợn trên địa bàn đạt gần 40 nghìn con, đàn trâu bò hơn 14 nghìn con.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Trong chăn nuôi, ưu tiên số 1 là phát triển trang trại nuôi lợn liên kết và bò lai ngoại, toàn huyện đã xây dựng thành công 16 trang trại nuôi lợn quy mô trên 600/lứa, tập trung ở các xã như: Hương Minh, Đức Hương…

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, huyện đã vận động cán bộ, đảng viên làm trước có hiệu quả rồi mới tuyên truyền để người dân làm theo. Với cách làm này, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, liên kết đã được thành lập. Để chủ động cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi, Vũ Quang đã hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng 3 cơ sở sản xuất lợn giống nái ngoại, quy mô từ 300 - 700 con trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn chăn nuôi an toàn, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình có quy mô lớn.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Vũ Quang đang đổi thay từng ngày, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Vũ Quang đang tập trung chỉ đạo các địa phương sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường cơ giới hóa và chuyển giao KHKT vào sản xuất; xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo trong khu vực nông thôn gắn với xây dựng NTM”.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến chia sẻ: “Khai thác lợi thế Vườn quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại; xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng “đô thị sinh thái” là 1 trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra”.

Để thực hiện mũi đột phá này, Vũ Quang đã tích cực triển khai các nội dung, trước hết ưu tiên công tác truyền thông, quảng bá những tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương. Nhờ đó, đã có nhiều doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, Công ty CP Tập đoàn TH đã có chuyến khảo sát tại Vũ Quang và đề xuất với tỉnh cho phép đầu tư 2 dự án, gồm: Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị nông nghiệp; dự án trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Với vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ, hồ Ngàn Trươi được nhiều chuyên gia đánh giá là một “vùng đất” có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển du lịch sinh thái.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch Tập đoàn TH cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Vũ Quang (ngày 22/1/2021).

Bên cạnh tập trung khai thác thế mạnh hồ Ngàn Trươi, Vũ Quang cũng đang huy động mọi nguồn lực xây dựng thị trấn Vũ Quang thành đô thị sinh thái. Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, huyện đã chỉ đạo thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu theo hướng đô thị loại IV - đô thị sinh thái; đồng thời ban hành chương trình hành động, chương trình toàn khóa để thực hiện nghị quyết; vận động người dân tham gia xây dựng đô thị như trồng cây xanh, xây dựng tuyến phố văn minh, chỉnh trang đô thị…

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Một góc của thị trấn Vũ Quang

Ông Phạm Duy Đạt - Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Quang cho biết: “Với tinh thần quyết tâm cao, từ sau đại hội đến nay, thị trấn đã hoàn thiện xây dựng mới 2 nhà văn hóa với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 300 triệu đồng; hoàn thành gắn biển số nhà, tên đường ở 20 tuyến chính và 1.117 ngôi nhà; chỉnh trang 1.000 nhà ở dân cư; xây dựng thành công 1 tuyến phố đạt chuẩn tổ dân phố văn minh, 2 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; hỗ trợ gần 400 triệu đồng giúp người dân xây dựng vườn mẫu, cụm tuyến sáng xanh - sạch - đep - an toàn - văn minh…”.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Kế thừa những thành quả đã đạt được, Vũ Quang tiếp tục xây dựng lộ trình mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh; thị trấn Vũ Quang thành đô thị loại IV, đạt chuẩn đô thị văn minh theo hướng đô thị sinh thái; khai thác hiệu quả tiềm năng hồ Ngàn Trươi, Vườn quốc gia Vũ Quang. Đặc biệt, huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham quan các mô hình xây dựng nông thôn mới (NTM), sản phẩm OCOP tại huyện Vũ Quang (ngày 14/10/2021).

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Đẩy nhanh tiến độ thi công trên những công trình trọng điểm ở Vũ Quang.

Để đạt được các mục tiêu đó, Vũ Quang tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với việc hoàn thiện các tiêu chí NTM; vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng NTM với các chương trình mục tiêu quốc gia.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Bà Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang chia sẻ: “Để đạt mục tiêu huyện NTM nâng cao vào năm 2025, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tất cả các khâu, lĩnh vực. Đồng thời, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, huyện sẽ sớm ban hành nghị quyết xây dựng huyện NTM nâng cao cùng các cơ chế, chính sách và lộ trình, khung kế hoạch cụ thể theo từng năm. Tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng đồng bộ, đạt chuẩn; tiếp tục lấy Nhân dân làm chủ thể, khơi dậy nội lực, sức mạnh toàn dân trong xây dựng NTM. Tập trung nâng chiều sâu các tiêu chí, quan tâm phát triển sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra”.

Xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang - “chỉ có khởi đầu, không có kết thúc” (bài 2): Tiếp tục bứt phá, tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao

Thị trấn Vũ Quang tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV.

Về Vũ Quang hôm nay, thay vì những con đường rừng lầy lội, trụt trồi là những tuyến đường thênh thang thảm nhựa; hai bên là những khu dân cư khang trang, yên bình, mang đậm bản sắc văn hóa của làng quê Việt. Đó chính là minh chứng rõ nét cho sự chỉ đạo đúng hướng và nhất quán, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân. Những thành tựu đạt được sau 10 năm xây dựng NTM là hành trang để Vũ Quang tự tin, tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng huyện NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Văn Chung

THiết kế : Thành nam

4:21:10:2021:14:45

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM