Nơi -30 độ C nhưng nước không đóng băng

Dù lạnh giá, Krasnoyarsk vào mùa đông vẫn hấp dẫn với dòng sông không đóng băng, những công trình hiện đại xen lẫn cổ điển được bao phủ bởi tuyết.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast