Từ khóa: "Nông thôn mới Hương Khê"

3 kết quả

Khó huy động nguồn lực, Hòa Hải chật vật xây dựng nông thôn mới

Khó huy động nguồn lực, Hòa Hải chật vật xây dựng nông thôn mới

Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, khó huy động nguồn lực, thế nên, ở xã Hòa Hải (Hương Khê, Hà Tĩnh), nhiều công trình xuống cấp chưa được sửa chữa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn khó khăn. Mục tiêu về đích NTM năm 2019 của xã miền núi còn lắm gian nan.