Quốc hội Anh bác đề xuất bầu cử sớm của Thủ tướng Boris Johnson
Hạ viện Anh thông qua một dự luật có thể buộc Thủ tướng Boris Johnson phải trì hoãn tiến trình Brexit đến 3 tháng và bác đề xuất tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 tới của ông.
c58dx1186bx11db9xdb29xcd1cxefa8xd904x1467dx122d8xX7xfdb1x11cb7xf82fxd3dfx14c54xd415xX5x106bfxXaxe47cx11736x1463dxf110xX4xX3xX1x11274xXdxX3xd2d1xdb99xX1xX3x123a7xec38xX4xX3x1555bx11342xX3xc952xX14x156ecxXexX3xX20x1027cxX14xX3xX4x1106dxX3xX7x1274exe98exX3xX4xfc1fxX6xX3xXcxX1xX38xX3xXex12f0fxX34xX1dxea2bxX3x10802x1059cx10610xXdxX7xX3x10e4fxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX0x14135xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11366xX10xX6x11cdaxXaxX12xX62x12593xX3x14fe5xXdx1196dxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX3xXexX1x1117fxX1dxX43xX3xef68xX14xX6xX3xX35xX19xXexX3xX65xeb51xX3xX5xX14x10f34xXexX3xX4xf84fxX3xXexX1x15697xX3xX20xX14xX19xX4xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX3xXbxX1xd954xXdxX3xXexX47x12c11xX3xX1xX46x116d5xX1dxX3xXexXdx11e66xX1dxX3xXexX47xXb5xX1dxX1xX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX24xXbexX1dxX3xe729xX3xXexX1xX21xX1dxX43xX3xX6bxd465xX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xXexf5a5xX1dxX43xX3xXexX14xfc49xX8fxX1dxX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX6bxXdbxX46xX3xX1dxX43xXdbxXf0xX3xX2xce59xX53xX2xf7daxX3xXexX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX76xX1dxX43xcec1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xX0xXdxX35xX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7x132c8xXbxX1xX46xXexX46xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xX20xX2dxX14xX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX38xX6xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX3xX1xXb5xX1dxX1xX3xXb0xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX115xX20xX6xX46xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX115xX6bxX1dxX53xX1dxX10x13e2axX7xX53xX2x10368xXd2xX105xX53xX2xX108x11b5dxX65x10143xX108xX1b1xX108x12db9xX1b9xX1b9xXexX105xX105xX1b1xX1b9xX5xX2xX115xf9e3xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xX20xX2dxX14xX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX38xX6xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxXaxX3xX65xX6xXexX6xX13axXbxX1xX46xXexX46xX13axX46xX47xXdxX43xXdxX1dxX6xX5xX13axX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x109afxX53xX53xX4xX65xX1dxXdxX35xX43xX115xX6bxXdxX10xXexX1dxX6xX35xXbxX5xX14xX7xX115xX6bxX1dxX53xXexX1b7x1320bxX108xX53xX14xXbxX5xX46xX6xX65xX10xX65xX53xcf0cxX6xXexX35xX258xXf0xX53xX24cxX108xX2xX1b1x143dcxX108xX1b1xX263xX108xX105xX53xX2xX2xX108xX1b7xX263xX6xX1dxX1xX115xX1c8xXbxX43xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf75xX6xXbxXexXdxX46xX1dxXaxX12xd525xX43xX40xcefbxXdxX3xX65x1306axX1dxX3xX1cxX1dxX1xX3xXexX69xXdxX3x142c0xX1xX14xX3xX6bxX83xX4xX3xXexf911xX6xX3xX1dxX1xXdbxX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xX3x141a8xX3x1421exX46xX1dxX65xX46xX1dxX115xX3x11631xdc8exX1dxX1xX231xX3xX1cx147d9xce9cxX53xXcxXcx107e5x1053cxX292xe529xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xXcxX15xXdxX3xX1b9xX53xX1b1xX3xXexX1xX10xX46xX3xX43xXdxX295xX3xX24x10202xX6xX3xXbxX1xX40xf579xX1dxX43x12fcbxX3xXex13e3axX4xX3xX47xX69xX1dxX43xX3xX7xX21xX1dxX43xX3xX105xX53xX1b1xX3xXexX1xX10xX46xX3xX43xXdxX295xX3xX62xXdbxX3xX292xX19xXdxX30bxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX1cxX1dxX1xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX3xX24xXb9xX3xX1dxX1xX87xX1dxX3xX35xX19xXexX3xXexX1xX29xXexX3xX20xX69xXdxX3xfe1axX2a4xcba2xXbxf429xX30bxX3xX2a4xX1xXdxX3xX62xX69xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX76xX1dxX43xX3xX7axX14xX6xX3xX35xX19xXexX3xX65xX83xX3xX5xX14xX87xXexX3xX4xX8bxX3xXexX1xX8fxX3xX20xX14xX19xX4xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xXbxX1xXb0xXdxX3xXexX47xXb5xX3xX1xX46xXb9xX1dxX3xXexXdxXbexX1dxX3xXexX47xXb5xX1dxX1xX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX24xXbexX1dxX3xXd2xX3xXexX1xX21xX1dxX43xX3xX6bxXdbxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xXexXeaxX1dxX43xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX6bxXdbxX46xX3xX1dxX43xXdbxXf0xX3xX2xX105xX53xX2xX108xX3xXexX34xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX76xX1dxX43xX115xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xX62xX69xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX3xX20xecd0xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xXexX1xX76xX1dxX43xX3xX7axX14xX6xX3xX65xX83xX3xX5xX14xX87xXexX3xX1dxX1x13427xX35xX3xX1dxX43xd9b6xX1dxX3xX4xX1xc724xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX2a4xX1xX76xX1dxX43xX3xXexX1xX42axX6xX3xXexX1xX14xX87xX1dxX3xX6bxX2adxX1dxX43xX3xX4xX14xX15xXdxX3xXexX15xXdxX3xX1b9xX53xX1b1xX3xX6bxX34xXdxX3xXd2xX24cx11dc0xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX38xX1dxX43xX3xX1xX19xX3xX6bxXdbxX3xX24cxX1b1xX1b1xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX4xX1xX15xX1dxX43xX115xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xXcxX47xX40xX34xX4xX3xX24xX8bxX3xX4x120d0xX1dxX43xX3xX1dxX43xXdbxXf0xX30bxX3xX4xX21xX4xX3xX1dxX43xX1xX302xX3xX7xf7a2xX3xX24xXb9xX3xX20xX42axX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX6bxX2adxX1dxX43xX3xX24xX2dxX14xX3xX4xcd63xX1dxX43xX3xX6bxX34xXdxX3xX7xX15xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX38xX1dxX43xX3xX1xX19xX3xX65xX83xX3xX5xX14xX87xXexX3xX5xXdbxX3xXd2xX24cxX1b1xX3xX6bxXdbxX3xX7xX15xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX4xX1xX15xX1dxX43xX3xX5xXdbxX3xXd2xX108xX108xX115xX3xX45xX40xX34xX4xX3xXexXdxXbexXbxX3xXexX1xX10xX46xX3xX5xXdbxX3xX65xX83xX3xX5xX14xX87xXexX3xX1dxXdbxXf0xX3xX7x1491fxX3xX24xX40xd5efxX4xX3xXexX47xXb5xX1dxX1xX3xX5xd840xX1dxX3xXcxX1xX40xX554xX1dxX43xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX115xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xX292xX43xX6xXf0xX3xX7xX6xX14xX3xX24xX8bxX30bxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX3xX24xXb9xX3xX5xX55exX1dxX3xXexXdxXbexX1dxX43xX3xX2a4xX55exX14xX3xX43xea1fxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1dxX43xX1xX302xX3xX7x1512exX3xX38xX1dxX43xX3xX1xX19xX3xXexXeaxX1dxX43xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX6bxXdbxX46xX3xX1dxX43xXdbxXf0xX3xX2xX105xX53xX2xX108xX3xX6bxXb5xX3xX4xX1xX46xX3xX47xX446xX1dxX43xX3xXaxX65xX83xX3xX5xX14xX87xXexX3xX24xXb9xX3xXexX40xX34xX4xX3xX24xXdxX3xX7axX14xXf0xX25xX1dxX3xX7axX14xXf0xXbexXexX3xX24xX302xX1dxX1xX3xX35xX14xX15xX1dxX3xX2c1xX3xX5xX69xXdxX3xXexX47xX46xX1dxX43xX3x123c3x11ef9xX3xX20xX6xX46xX3xX5xX299xX14xX3xX4xX38xX6xX3xX1dxX40xX34xX4xX3xX1cxX1dxX1xX30bxX3xX6bxXdbxX3xX24xXb9xX3xXexX47xX6xX46xX3xX7axX14xXf0xX25xX1dxX3xX1dxXdbxXf0xX3xX6bxXdbxX46xX3xXexX6xXf0xX3xX62cxX62dxX115xXaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xXcxX14xXf0xX3xX1dxX1xXdxX55exX1dxX30bxX3xX4xX21xX4xX3xX1dxX43xX1xX302xX3xX7xX5c0xX3xX5xX69xXdxX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xX1dxXdbxXf0xX3xX4xX38xX6xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX6bxX34xXdxX3xX7xX15xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX38xX1dxX43xX3xX1xX19xX3xX4xX1xcf8fxX3xX24xX69xXexX3xX24cxX1b1xX1bdxX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xXexX47xX46xX1dxX43xX3xX2a4xX1xXdxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX4xX2dxX1dxX3xX1b9xXd2xX1b9xX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xX38xX1dxX43xX3xX1xX19xX3xX24xX8fxX3xX4xX8bxX3xXexX1xX8fxX3xXexXdxXbexX1dxX3xX1xXdbxX1dxX1xX3xXexXeaxX1dxX43xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX115xX3xX289xX76xX1dxX43xX3xX24xXb0xX1dxX43xX3xX24xX15xXdxX3xX5xX87xXbxX3xX24xXb9xX3xX20xX42axX3xXbxX1xXdxXbexX14xX3xXexX47x118c6xX1dxX43xX115xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xXcxX47xX40xX34xX4xX3xX24xX8bxX30bxX3xX62xX69xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX3xXexX1xX76xX1dxX43xX3xX7axX14xX6xX3xX65xX83xX3xX5xX14xX87xXexX3xX1dxX1xX446xX35xX3xX1dxX43xX44bxX1dxX3xX4xX1xX450xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX2a4xX1xX76xX1dxX43xX3xXexX1xX42axX6xX3xXexX1xX14xX87xX1dxX3xX1dxXbexX14xX3xX1dxX1xX40xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX2a4xX1xX76xX1dxX43xX3xX24xf797xX1dxX43xX3x11140xX3xX6bxX34xXdxX3xX2a4xXbexX3xX1xX46xX69xX4xX1xX3xX6bxX34xXdxX3xX62cxX62dxX3xXexX47xX40xX34xX4xX3xXexX1xX295xXdxX3xX1xX69xX1dxX3xX4xX1xX8bxXexX3xX5xXdbxX3xX1dxX43xXdbxXf0xX3xXd2xX2xX53xX2xX108xX115xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX46xX65xXf0xXaxX12xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX3xX24xXb9xX3xX4xX1xX6caxX3xXexX47x11c59xX4xX1xX3xX47xX446xX1dxX43xX3xX24xX19xX1dxX43xX3xXexX1xX21xXdxX3xX1dxXdbxXf0xX3xX4xX38xX6xX3xX62xX69xX3xX6bxXdxX6dxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX3xX7xX550xX3xX2a4xX1xXdxXbexX1dxX3xX76xX1dxX43xX3xXaxX24xX2dxX14xX3xX1xXdbxX1dxX43xX3xXaxX3xXexX47xX46xX1dxX43xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX14xX19xX4xX3xXexX1xX40xX308xX1dxX43xX3xX5xX40xX554xX1dxX43xX3xX5xX69xXdxX3xXexX1xX42axX6xX3xXexX1xX14xX87xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX6bxX34xXdxX3xX62cxX62dxX115xX53xX115xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX47xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX47xX46xX1dxX43xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX55exX1dxX3xX7axX14xX6xX1dxX231xX0xX53xX7xXexX47xX46xX1dxX43xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13axXexX1xX14xX35xX20xX13axX6xX1dxX65xX13axX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX1xX3xX65xX83xX3xX20xX21xX46xX3xX1dxX1xef46xX1dxX43xX3xX1xX87xX14xX3xX7axX14xXb0xX3xX4xX38xX6xX3xX361xX4xX308xX1dxX3xX24xX302xX6xX3xX4xX1xX29xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX4xX30exX1dxX43xX365xXaxX3xX1xX47xX10xcf73xX9xXaxX53xX7axX14xX46xX4xX13axXexX10xX53xX6xX1dxX1xX13axX65xX14xX13axX20xX6xX46xX13axX1dxX1xX14xX1dxX43xX13axX1xX6xX14xX13axX7axX14xX6xX13axX4xX14xX6xX13axX4xX46xX1dxX13axX65xXdxX6xX13axX4xX1xX6xX1dxX13axX20xX47xX10xX27xXdxXexX13axX4xX14xX1dxX43xX53xX2xX483xX483xX483xX2xX2xX115xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX43xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX24cxX108xX53xX1dxX10xX1adxX7xX53xX2xX1b1xXd2xX24cxX53xX2xX108xX1bdxX65xX108xX2xX1b9xXd2xX1b1xX108xXd2xXexXd2xX1b1xX1b1xX2xX5xX2xX108xX13axX20xX47xX10xX27xXdxXexX13axX1xXbxXf0xX4xX13axX952xX47xX43xX1adxX115xX1c8xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xX20xX2dxX14xX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX38xX6xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX47xX46xX1dxX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1dxX1xX3xX65xX83xX3xX20xX21xX46xX3xX1dxX1xX923xX1dxX43xX3xX1xX87xX14xX3xX7axX14xXb0xX3xX4xX38xX6xX3xX361xX4xX308xX1dxX3xX24xX302xX6xX3xX4xX1xX29xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX4xX30exX1dxX43xX365xXaxX3xX1xX47xX10xX952xX9xXaxX53xX7axX14xX46xX4xX13axXexX10xX53xX6xX1dxX1xX13axX65xX14xX13axX20xX6xX46xX13axX1dxX1xX14xX1dxX43xX13axX1xX6xX14xX13axX7axX14xX6xX13axX4xX14xX6xX13axX4xX46xX1dxX13axX65xXdxX6xX13axX4xX1xX6xX1dxX13axX20xX47xX10xX27xXdxXexX13axX4xX14xX1dxX43xX53xX2xX483xX483xX483xX2xX2xX115xX1xXexX35xXaxX12xX1cxX1dxX1xX3xX65xX83xX3xX20xX21xX46xX3xX1dxX1xX923xX1dxX43xX3xX1xX87xX14xX3xX7axX14xXb0xX3xX4xX38xX6xX3xX361xX4xX308xX1dxX3xX24xX302xX6xX3xX4xX1xX29xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX4xX30exX1dxX43xX365xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX47xX46xX1dxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX292xX1xX923xX1dxX43xX3xX65xX83xX3xX20xX21xX46xX3xX65xX46xX3xX2d8xX44bxX1dxX3xXbxX1xX2adxX1dxX43xX3xX292xX19xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1cxX1dxX1xX3xX20xXdxX55exX1dxX3xX7xX46xX69xX1dxX3xX24xX40xX6xX3xX47xX6xX3xX1dxX1xX923xX1dxX43xX3xX1xX87xX14xX3xX7axX14xXb0xX3xX4xX8bxX3xX2a4xX1xXb0xX3xX1dxX44bxX1dxX43xX3xX1dxX1xX29xXexX3xX35xXdbxX3xX361xX4xX308xX1dxX3xX24xX302xX6xX3xX4xX1xX29xX1dxX3xX45xX47xX10xX27xXdxXexX3xX2a4xX1xX76xX1dxX43xX3xXexX1xX42axX6xX3xXexX1xX14xX87xX1dxX365xX3xX43xX299xXf0xX3xX47xX6xX115xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX6bxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX299xX1dxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX1cxX1dxX1xX3xX5xX55exX1dxX3xX2a4xXbexX3xX1xX46xX69xX4xX1xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xXexX1xX55exX35xX3xX24cxX108xX115xX108xX108xX108xX3xX4xXb0xX1dxX1xX3xX7xX21xXexXaxX3xX1xX47xX10xX952xX9xXaxX53xX7axX14xX46xX4xX13axXexX10xX53xXexX6xX1dxX13axXexX1xX14xX13axXexX14xX46xX1dxX43xX13axX6xX1dxX1xX13axX5xX10xX1dxX13axX2a4xX10xX13axX1xX46xX6xX4xX1xX13axXexX14xXf0xX10xX1dxX13axXexX1xX10xX35xX13axX24cxX108xX13axX108xX108xX108xX13axX4xX6xX1dxX1xX13axX7xX6xXexX53xX2xX483xX1b7xX105xX105xX108xX115xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX43xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX53xX35xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX24cxX108xX53xX1dxX10xX1adxX7xX53xX2xX1b1xX24cxX1b1xX53xX2xX24cxX1b9xX65xX105xX108xX1b1xXd2xX108xX108xX1b9xXexX24cxX1b1xX24cxX108xX5xX105xX13axX2xX115xX1c8xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX4xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX29xXexX3xX20xX2dxX14xX3xX4xX31xX3xX7xX34xX35xX3xX4xX38xX6xX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX47xX46xX1dxX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX299xX1dxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX1cxX1dxX1xX3xX5xX55exX1dxX3xX2a4xXbexX3xX1xX46xX69xX4xX1xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xXexX1xX55exX35xX3xX24cxX108xX115xX108xX108xX108xX3xX4xXb0xX1dxX1xX3xX7xX21xXexXaxX3xX1xX47xX10xX952xX9xXaxX53xX7axX14xX46xX4xX13axXexX10xX53xXexX6xX1dxX13axXexX1xX14xX13axXexX14xX46xX1dxX43xX13axX6xX1dxX1xX13axX5xX10xX1dxX13axX2a4xX10xX13axX1xX46xX6xX4xX1xX13axXexX14xXf0xX10xX1dxX13axXexX1xX10xX35xX13axX24cxX108xX13axX108xX108xX108xX13axX4xX6xX1dxX1xX13axX7xX6xXexX53xX2xX483xX1b7xX105xX105xX108xX115xX1xXexX35xXaxX12xXcxX299xX1dxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX1cxX1dxX1xX3xX5xX55exX1dxX3xX2a4xXbexX3xX1xX46xX69xX4xX1xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xXexX1xX55exX35xX3xX24cxX108xX115xX108xX108xX108xX3xX4xXb0xX1dxX1xX3xX7xX21xXexX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX47xX46xX1dxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX299xX1dxX3xXcxX1xX38xX3xXexX40xX34xX1dxX43xX3xX1cxX1dxX1xX3xX45xX46xX47xXdxX7xX3xX4bxX46xX1xX1dxX7xX46xX1dxX3xXexX1xX76xX1dxX43xX3xX20xX21xX46xX3xX2a4xXbexX3xX1xX46xX69xX4xX1xX3xXexX14xXf0xX8fxX1dxX3xXexX1xX55exX35xX3xX24cxX108xX115xX108xX108xX108xX3xX4xXb0xX1dxX1xX3xX7xX21xXexX3xXexX47xX46xX1dxX43xX3xX6bxXdbxXdxX3xXexX14xX2dxX1dxX3xXexX34xXdxX30bxX3xX35xX19xXexX3xX7axX14xXf0xXbexXexX3xX24xX302xX1dxX1xX3xX24xXdxX3xX1dxX43xX40xX554xX4xX3xX5xX69xXdxX3xX6bxX34xXdxX3xX5xX87xXbxX3xXexX47xX40xX295xX1dxX43xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX43xXdxXb0xX1dxX3xX5xX83xX4xX3xX5xX40xX554xX1dxX43xX3xX1dxXdbxXf0xX3xX24xX40xX554xX4xX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxX6dxX1dxX3xX20xX2c1xXdxX3xX4xX1xX833xX1dxX1xX3xXbxX1xX38xX3xX4xX38xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX43xX40xX295xXdxX3xXexXdxX25xX1dxX3xX1dxX1xXdxX6dxX35xX115xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX6bxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX14xX5xX12xX0xX65xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX47xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX6bxX12xX0xX53xX65xXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12141xX46xX14xX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xXcxXcxX2d7xX2d8xX292xX0xX53xXbxX12